מצעד המרוויחים מעיסקת סלקום/גולן - והלקוחות?

יום ו', 12 ביוני 2020

 

עיון בתנאי  העיסקה לרכישת גולן טלקום על ידי סלקום מגלה  את תזרים הכספים שיעברו מיד ליד. 

אם העסקה תאושר ותושלם, צפוי היקפה לעמוד על 800 מיליון שקל - ואולי אף יותר. העסקה תניב רווח יפה לאלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ) שרכשה את גולן טלקום לפני כשלוש שנים תמורת 350 מיליון שקל בלבד - פחות ממחצית היקפה של העסקה הנוכחית.

נראה כי בעלי גולן טלקום - אמ"צ וגיל שרון (יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום) - סכום של 667-700 מיליון שקל במזומן עבור החזקותיהם. בנוסף על כך תוותר סלקום לחברה הנרכשת על חוב של 130 מיליון שקל (הלוואה שהועמדה לגולן טלקום במועד רכישתה בידי אמ"צ). מסכום התמורה במזומן תקבל אמ"צ 600-630 מיליון שקל - כשמחצית הסכום תוכר כאמור כרווח. שרון, המחזיק ב-10% ממניות גולן טלקום, יקבל 67-70 מיליון שקל עבור מניות שקיבל בתמורה סמלית בלבד.

על-פי תנאי המכירה, תשלם סלקום למוכרים 590 מיליון שקל במזומן, כש-30% מסכום זה יועמד לה על-ידי אמ"צ כהלוואת מוכר לשלוש שנים, בריבית שנתית של 3%, שתובטח במניות שתנפיק סלקום לאמ"צ. נוסף על כך, יקבלו אמ"צ ושרון את יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד ההשלמה, בניכוי חוב פיננסי (לא כולל ההלוואה מסלקום). יתרת המזומן בקופת גולן עמדה בסוף 2019 על כ-67 מיליון שקל. 

וההסברים: "גם יצרניות של מכוניות יוקרה/יקרות רוצות שתהיה להן "בת לוויה" זולה. כך מעריכים אנליסטים את המיזוג הצפוי בין סלקום לגולן טלקום. עם זאת נראה כי הן החברות בעלות תשתית והן ה"ווירטואליות" שוכרות שירותי הבסיס יתחילו במדיניות של העלאת תעריפים נוכח הקטנת התחרות הצפויה עתה בענף."

 “נפל האסימון בסלקום אך במקום לייצר מותג זול מאפס בעלויות גבוהות, הוחלט על הרכישה –

למרות המחיר הגבוה”

חתימת העסקה מהווה את שיאה של שנה בה נערכו שיחות בין חברות הסלולר על

מיזוגים אפשריים, כאשר שום מהלך לא התקדם. מי שהניעה את המהלכים בשוק בחודש

האחרון היתה HOT, שהגישה הצעה לרכישת פרטנר ב-3.5-3.6 מיליארד שקל — הצעה שהביאה לזירוז העסקה בין סלקום וגולן.