נשיא איגוד המסחר תוקף מדיניות הממשלה הפוגעת במשק

יום ה', 21 בינואר 2021

נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין:  הצריכה הפרטית בישראל הינה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים במשק. על כן, מצער ומדהים הוא שדווקא בתקופה זו, עושה ממשלת ישראל ההיפך - מעודדת בפועל את הציבור בישראל שלא לרכוש מוצרים בישראל אלא דווקא מספקי החוץ.

הצריכה הפרטית ירדה ב-10% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ועמדה על 502 מיליארד שקל זאת לעומת 558 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 56 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד; כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתונים מנוכי עונתיות של הלמ"ס.

בניתוח הסגרים והירידה בפעילות הכלכלית במשק על הצריכה הפרטית, ניכר כי הצריכה  הפרטית ירדה ברבעון השני ב- 13% שהם ירידה של 24 מיליארד שקל ועמדה על 155 מיליארד ש"ח, ברבעון בשלישי ניכר תיקון בסה"כ הצריכה הפרטית עם עליה של 9% שהם 14 מיליארד שקל ועמדה על 169 מיליארד ש"ח.

הצריכה הפרטית מתחלקת בעיקר לשני תחומים. האחד, "מוצרים לצריכה שוטפת" המהווה כ- 86% מכלל הצריכה הפרטית דוגמת מזון, תרופות, דיור וביגוד  והשני "מוצרים בני קיימא" דוגמת מכוניות, תקשוב, ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים, המהווים כ-6% מהיקף הצריכה.

לדברי אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "הצריכה הפרטית בישראל הינה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים במשק, והיא המייצרת מקומות עבודה במגזרים המייצרים או המוכרים מוצרי צריכה. מדיניות כלכלית נכונה תשאף לכוון את הצריכה הפרטית אל המשק המקומי ולא לתעלה לספקי חוץ. על כן, מצער ומדהים הוא שדווקא בתקופה זו, עושה ממשלת ישראל ההיפך – מעודדת בפועל את הציבור בישראל שלא לרכוש מוצרים בישראל אלא דווקא מספקי החוץ".