נתונים סותרים על שיעור האבטלה

יום ג', 20 באוקטובר 2020

נמשך הבלבול בפרסומי מספרי המובטלים בין שרות התעסקוה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמו גם ראש הממשלה שהצהיר כי האבטלה ירדה אל מתחת ל-10 אחוז מכוח העבודה.

מספר המובטלים לפי החישוב המורחב של הלמ"ס עומד על 767 אלף; במחצית הראשונה של ספטמבר - טרם החלת הסגר השני - עמד שיעור האבטלה על 11.5%. 
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה  את נתוני אבטלה של חודש ספטמבר, וכן את הנתונים של המחצית השנייה של החודש בנפרד; משום שהסגר השני החל באמצע החודש שעבר, יש במקרה זה עניין רב דווקא בנתוני המחצית.
 
כך, במחצית השנייה של חודש ספטמבר הגיע אחוז האבטלה על פי החישוב המרחיב של הלמ"ס ל-19.1% - שהם 767 אלף איש. זאת לעומת 11.5% בלבד במחצית הראשונה. על פי החישוב המצומצם בו משתמש האוצר הגיע אחוז האבטלה במחצית השנייה של ספטמבר ל-17.1%, שהם 672 אלף איש.
בתוך כך עולה זינוק במספר המנהלים המובטלים בספטמבר, 63% מדורשי העבודה החדשים - נשים
 
מאז תחילת המשבר הלמ"ס מפרסמת שלושה נתוני אבטלה מרכזיים (ופעם בחודש גם רביעי): נתון אחד נוגע לבלתי מועסקים, כלומר אנשים שאין להם מקום עבודה והם פוטרו, התפטרו או שמקום העבודה שלהם נסגר. באופן מפתיע בנתון הזה חלה ירידה דרמטית, מ-5.8% במחצית הראשונה של ספטמבר ל-4.2% במחצת השנייה. החשש כאן כי הבדיקה במדגם אינה מהימנה.
 
הנתון השני כולל את הבלתי מועסקים וכן את הנעדרים מעבודתם במשך כל השבוע האחרון מסיבות הקשורות בקורונה, כך שלמעשה מדובר באנשים הנמצאים בחל"ת. זהו הנתון בו האוצר משתמש כדי למדוד את האבטלה, למרות שברור שהוא משאיר בחוץ מובטלים רבים - והוא עלה מ-9.7% במחצית הראשונה של ספטמבר ל-17.1% במחצית השנייה, שהם 672 אלף איש.
 
הנתון השלישי כולל גם מפוטרי קורונה שאינם מחפשים עבודה: כאן עלה שיעורם מ-11.5% במחצית הראשונה של ספטמבר ל-19.1% במחצית השנייה.
השורה התחתונה - הסותרת נתוניפ רשמיים אחרים היא  כי הנתונים החודשיים של ספטמבר משקפים 4.7% בלתי מועסקים, 12.4% בלתי מועסקים פלוס חל"ת ו-14.2% אחוזי אבטלה בחישוב המרחיב.