תביעה ייצוגית נגד מכון התקנים

יום ד', 3 במרץ 2021
 
תביעה ייצוגית בסך של למעלה מ- 15 מיליון שקלים הוגשה לאחרונה נגד מכון התקנים הישראלי, בגין גביית יתר של תשלום חובה, שמשלם כל מי שמייבא לישראל מוצר החייב בתקן. 
 
את התביעה, אותה הגישו עורכי הדין אליס אברמוביץ' ודביר גליזר, בשמו של יבואן ויועץ יבוא, הוגשה לאישור כתובענה ייצוגית בשמם של 8,000 יבואנים, שנפגעו כביכול מגביית היתר של מכון התקנים. 
על פי התביעה, ככל היבואנים, נדרש גם התובע לקבל אישור ממכון התקנים לפני שחרור המוצרים שיובאו על ידו לצריכה בארץ. לצורך קבלת האישור, עליו להזמין נציג מטעם מכון התקנים אשר יגיע למחסניו, ויבצע בדיקה המכונה "זיהוי ונטילה". 
 
במסגרת הבדיקה מבצע הנציג זיהוי של המוצר המיובא, ונוטל ממנו מדגם למכון התקנים. שם, יעבור המדגם בדיקת השוואה לאישור התקן שניתן לו מבעוד מועד, עוד בטרם ייבא את המשלוח לארץ, באמצעות אבטיפוס, שעבר בדיקת התאמה לתקן.
 
לחלופין – המדגם שיילקח בבדיקה אמור לעבור בדיקת תקן מלאה במכון התקנים, וזאת במקרה שהיבואן לא דאג מראש לבדיקת התאמה של אבטיפוס. 
 
בתביעה נטען כי עבור בדיקת הזיהוי גובה מכון התקנים 231.2 שקלים. עבור זיהוי ונטילה גובה המכון 327.6 שקלים. "נטילה" היא למעשה הנסיעה עצמה של נציג המכון אל המחסנים ומשם חזרה למכון התקנים, כשברשותו המדגמים מהמוצרים אותם נטל, ועלותה, על פי ההפרש בין העלויות – היא 96.4 שקלים. 
 
בבקשה לייצוגית נטען, כי יבואן שהגיש, למשל, 10 בקשות "זיהוי ונטילה" יחד, יזכה לביקור אחד מנציג המכון, שבאותו מעמד יבצע זיהוי ונטילה של המוצרים בכל הבקשות שהוגשו. במצב כזה מתבצעת נטילה אחת בלבד, שהרי נטילה היא נסיעת נציג המכון למחסני היבואן, כך שמצופה שהמכון יחייב את היבואן בעד בדיקת זיהוי ונטילה אחת, ובעד תשע בדיקות זיהוי בלבד - אך בפועל, נטען, מכון התקנים מחייב את היבואן בעד 10 בדיקות זיהוי ונטילה מלאות – ולמעשה גורף לכיסו כ-900 שקלים נוספים שלא כדין, ובניגוד לנוהל של מכון התקנים עצמו, לפיו אין לחייב בגין הנסיעה בעת הטיפול במספר בקשות. 
 
על פי הערכת עורכי הדין אברמוביץ וגליזר, מספר חברי הקבוצה שנפגעה מגביית היתר מוערך בכ- 8,000 יבואנים, ובחישוב של שבע השנים האחרונות (שרק בגינן ניתן לדרוש כספים בתביעה ייצוגית) נאמדת הפגיעה של מכון התקנים בכ-15 מיליון שקלים. 
הבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית נדונה בימים אלה בביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד, ביושבו כביהמ"ש לעניינים מנהליים.