ישראל שיאנית בעבודה מהבית

יום ה', 18 בפברואר 2021
העבודה מהבית תופסת יותר ויתר מקום מרכזי במשק הישראלי. 
 
בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, 27% מהעובדים דיווחו כי עבדו בפועל מהבית. למרות הפערים בתשתיות, ובדומה לתוצאה לפי פוטנציאל משלחי היד, שיעור היהודים שאינם חרדים וחרדים שעבדו מהבית בחודשים אלה היה דומה בסופו של דבר.
 
מסתבר כי 47% מהעובדים בישראל מועסקים במשלח יד שמאפשר עבודה מהבית, מקום שני מבין מדינות ה-OECD וגבוה משמעותית מהממוצע (38%). בחודשי הסגר השני עבדו 32% מהנשים היהודיות מהבית, לעומת 19% מהנשים הערביות. שיעור הגברים הערבים שעבדו מהבית עמד על 7% בלבד, לעומת 28% מהגברים היהודים שאינם חרדים ו-25% מהעובדים החרדים. כך עולה ממחקר חדש שפרסמה זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 
לפי המחקר, משבר הקורונה הדגיש את הפער בין עובדים שמשלח היד שלהם ותשתיות ביתם מאפשרים להם לעבוד מהבית ואלה שלא. "היכולת לעבוד מהבית קריטית בזמן תחלואה נרחבת, אך חשובה גם בימים כתיקונם, ויכולה להקטין את העומס בכבישים ולתרום לרווחת העובדים", נאמר במחקר.
השיעור הגבוה של פוטנציאל העבודה מרחוק יחסית ל-OECD נובע בין השאר משיעור גבוה יחסית של עובדי הוראה (2.4% יותר מממוצע ה-OECD) ושל עובדים בענפי טכנולוגיית המידע (1.4% אחוז מעל ה-OECD), המאפשרים לעבוד מהבית.
במחקר מודגש, כי 91% מהאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית הם בעלי מחשב וגישה לאינטרנט, זאת בהשוואה ל-76% מקרב הערבים ו-37% בלבד מקרב החרדים.