מחקר משרד העבודה על פלחי האבטלה במשק

יום ה', 18 בפברואר 2021
מחקר של משרד העבודה והרווחה חושף את הבעייתיות שבאבטלה עקב מגפת הקורונה.
 
המחקר מתייחס בעיקר לפגיעה הקשה בשוק העבודה במשבר הקורונה. כך, ערב המשבר שיעור אבטלה בישראל עמד על 3.8% בלבד, מהנמוכים ביותר בעולם. עם סגירת המשק במרץ 2020, קפץ שיעור האבטלה ל-16% בממוצע בחודשים מרץ עד דצמבר 2020.
שיעור האבטלה בין הסגרים (יולי-אוגוסט 2020) עמד על כ-10% ומשקף במידה מסוימת את הפעילות הכלכלית בזמן של שליטה יחסית במגיפה והתחלת היציאה מהמשבר התעסוקתי.
 
שיעור האבטלה זינק בכל חלקי האוכלוסייה, אך היה הגבוה ביותר בקרב גברים חרדים ברוב חודשי המשבר. כך, בתקופת הסגר השני, עמד שיעור האבטלה בקרב גברים חרדים על 20%, לעומת 14% בקרב יהודים לא חרדים. "תעסוקת גברים חרדים נמוכה יחסית לשאר קבוצות האוכלוסייה גם בזמני גאות, ובצירוף עם האבטלה הגבוהה בזמן המשבר, העלאת שיעור התעסוקה שלהם תהווה אתגר גדול בעשור הקרוב", קובעים מחברי המחקר.
 
נשים נפגעו גם הן בצורה חזקה יותר בזמן הסגרים: הפער המגדרי בשיעור האבטלה הגיע בשיאו ל-11% בסגר הראשון ו-7% בסגר השני. עם זאת, בין הסגרים, כאשר המשק היה פתוח ברובו, שיעור האבטלה של נשים וגברים היה דומה.
בהסתכלות לפי השכלה, שיעור האבטלה היה נמוך יותר בקרב עובדים משכילים. שיעור האבטלה הנמוך ביותר היה בקרב יוצאי אקדמיה (10% בסגר השני) ויוצאי מוסדות להנדסאים וטכנאים (14% בסגר השני) וגבוה בקרב מי שמוסד הלימודים האחרון שלו היה ישיבה או תיכון (19% בסגר השני). נתונים אלה מעידים במידה רבה על סוג העבודות בהן משתלבים בוגרי המוסדות השונים. כך, יוצאי אקדמיה ומוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים השתלבו יותר בעבודות שהוגדרו חיוניות לאורך המשבר או שהיו נוחות יותר לביצוע מרחוק.
משלחי היד שנפגעו בצורה הקשה ביותר מאז חודש מרץ הם מתחום המסעדנות, התיירות, האומנות והתרבות. במשלחי יד אלה שיעור האבטלה נע בין 21% ל-69% גם בחודשים יולי-אוגוסט, בזמנים בהם המשק היה עם מעט הגבלות יחסית לשאר השנה. 
 
בין משלחי היד שנפגעו בצורה קלה ישנם עובדים כדוגמת מפתחי תוכנה, ועובדים של מערכות חיוניות כגון מורים ורופאים. שיעור האבטלה של עובדים אלה היה נמוך מ-5% כאשר המשק היה פתוח יחסית - בחודשים יולי-אוגוסט.