סיכומי הלמס: להצדיע לענפי ההי-טק

יום ד', 10 במרץ 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

סיכומים לגבי הפעילות הכלכלית בשנת 2020 מראים כי התחום המרכזי ולמעשה היחידי שמקדם  את המשק הישראלי ומונע משבר כלכלי - הוא תחום ההי-טק.

מגיע בהחלט צ"ל"ש לעוסקים בתחום, המתקדם כמעט ללא סיוע ממשלתי (ולעיתים למרות בירוקרטיה מעכבת) על יזמות ארגונית ואישית.

 
ביצוא ללא הי-טק הגירעון בחשבון הסחורות  יצוא פחות יבוא, ברבעון הרביעי של 2020 , בניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב- 1.3 מיליארד דולר, לעומת הרבעון הקודם שהסתכם ב- 2.2 מיליארד דולר.
 
לעומת זאת העודף בחשבון השירותים ברבעון הרביעי של 2020 בניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב- 7.7 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 1.7 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
 
בעקבות ההשפעה של משבר נגיף הקורונה, מסוף רבע ראשון 2020 יצוא שירותי תיירות למעט הוצאות של עובדים זרים בישראל ויבוא שירותי תיירות היו נמוכים מאוד. יצוא שירותי תיירות הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 ב- 5.0 מיליארד דולר בהשוואה ל- 0.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
יבוא שירותי תיירות הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 ב- 3.0 מיליארד דולר בהשוואה ל- 8.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
שירותים אחרים כוללים שירותי תוכנה ומחשוב, שירותי מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה, תמלוגים, עמלות ושירותים אחרים. בנוסף, כלולים גם תקבולים מחו"ל כתוצאה ממכירת חברות הזנק ישראליות )up-Start )לתושבי חו"ל.
יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 5.10 מיליארד דולר, כ-%76 מתוך סך יצוא השירותים האחרים לא כולל חברות הזנק,
הוא כולל את ענפי הכלכלה האלה: ייצור תרופות, כולל תרופות הומאופטיות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כלי טייס, חלליות וציוד נלווה. 
וכן שירותי תקשורת, תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים, אתרי שער לאינטרנט, מרכזי מחקר ופיתוח ומחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע.
בסיכום כללי:
העודף בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב-4.17 מיליארד דולר, לאחר עודף של 4.7 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 4.2 מיליארד דולר בשנת 2018. ?
יצוא הסחורות והשירותים ירד ב-7.1 מיליארד דולר בהשוואה לשנת 2019 והסתכם ב-0.114 מיליארד דולר. ?
גידול של 4.68 מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, לעומת גידול של 2.26 מיליארד דולר בשנת 2019 וגידול של 6.19 מיליארד דולר בשנת 2018. ?
ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-2.44 מיליארד דולר, בהשוואה לעלייה של 0.23 מיליארד דולר בשנת 2019 ,ושל 0.19 מיליארד דולר בשנת 2018.