למי שייכים רווחי הפטנטים של מכון ויצמן

יום ג', 3 בנובמבר 2020

ויכוח עקרוני  בשאלה למי שייכים רווחי הפטנטים של מכון ויצמן הגיע באחרונה לנקודת רתיחה כאשר רשות המסים רוצה נתח מרווחי הפטנטים של מכון ויצמן.

הרשות דורשת מס של 205 מיליון שקל עבור הכנסות מכון ויצמן מתמלוגים שהתקבלו משימוש בפטנטים שלו על ידי חברות מסחריות. שני הצדדים עותרים כעת להכרעת בית המשפט 

מדובר בחבות מס של 205 מיליון שקל מהכנסות המכון ב?2015, שהתקבלו מתמלוגים שקיבל המכון עבור שימוש בפטנטים שלו.

גובה ההכנסות מתמלוגים באותה שנה עמד על 781 מיליון שקל, בקיזוז הפסד עסקי משנים קודמות, כך שההכנסה לטענת רשות המסים עמדה על כ?660.5 מיליון שקל, עליה נדרש מכון ויצמן לשלם מס של 31%.

 

מכון ויצמן

מכון ויצמן

 

 

 

צילום: דוברות מכון ויצמן

 

 

 

קצת היסטוריה: 

ב?2004, לאחר מחלוקת בנוגע לשנים מוקדמות יותר, הכירה רשות המסים בהכנסות המכון מתמלוגים שמשלמים גופים מסחריים בגין שימוש בפטנטים כהכנסות פטורות ממס, מאחר ומדובר במוסד ציבור, כל עוד היקף ההכנסות ביחס לפעילות המכון נשמר תחת נוסחה שהוגדרה באותו סיכום.

אותו סיכום קובע כי כל עוד הכנסות המכון המתקבלות מתמלוגים, מפעילות מחקרית שהמכון עושה עבור גופים מסחריים, ומגופים ללא מטרות רווח, לא עולות על 50% מהוצאות המכון במסגרת התקציב השנתי, בצירוף ההכנסות המתקבלות מתמלוגים שאינן כלולות בתקציב השנתי - אלא מועברות לקרן פיתוח, רשות המסים לא תראה בהן כחייבות במס. אך אם היקפן יגדל, הרשות תוכל לדרוש תשלום מס על חלקן או על כולן.

עתה הוויכוח הוא על חישובי הכנסות והוצאות ונסיונות הרשות - לדברי מכון ויצמן - לשנות את ההסכמים חד צדדית.

.