תובענה ייצוגית נגד בזק בינלאומי ו-012 סמייל

יום ב', 18 בינואר 2021

בית המשפט המחוזי (השופטת מיכל נד"ב) אישר בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד בזק בינלאומי בע"מ ו-012 סמייל, שעניינה הטעיית צרכנים בנוגע למהירות הגלישה המסופקת להם.

במסגרת בקשת האישור נטען כי בזק בינלאומי וסמייל משווקות חבילות גלישה משולבות תוך תיאור המהירות האפשרית כ"עד 100" או "עד 40", כאשר בפועל המהירות הנקובה כלל לא אפשרית לאור מגבלות התשתית, כך שהמהירות המרבית אותה הלקוח יוכל לקבל נמוכה, לעתים בעשרות אחוזים רבים, מהמהירות הנקובה. התביעה לא אושרה נגד סלקום, לאחר שנמצא כי בחוזה שלה מול הצרכנים לא נפל פגם בנושא זה.

במסגרת החלטתו קיבל בית המשפט את טענת המבקשים, לפיה תיאור חבילות הגלישה כ"עד 100" או כ"עד 40" עשוי להטעות את הלקוחות, וכי המשיבות אינן מבהירות ללקוחות כי ייתכן שמהירות זו כלל אינה אפשרית, באופן שגרם לקבוצה נזקים ממוניים ולא ממוניים ומקים לה עילת הטעייה, חוסר תום-לב, הפרת חוזה ועשיית עושר.

משרד עורכי הדין רפפורט, לוין, ביטון ייצגו את המבקשים.