משאל - הטלת מס יתר

יום א', 19 בינואר 2020

בתקופה האחרונה אנו "מתבשרים" על יותר אקזיטים לגורמי חוץ. לתופעה זו מתלווה לעתים החשש כי ידע שנצבר בישראל, כמו גם התעסוקה בחברה הנמכרת "יברחו" מן הארץ. השאלה היא מה התגובה המתבקשת לכך.

לחץ על הקישור, ענה ושלח

תודה

https://forms.gle/i8UrRB8cuByYdbFZ7