זגזוגים במשרד התקשורת נוכח התמוטטות תשתיות בענף

יום ה', 2 באפריל 2020
מדיניות מזגזגת של משרד התקשורת לגבי ניוד מספרים של מנויי הסלולר.
וזו קשורה לשערוריה של  התמוטטות תשתיות ומערך התקשורת - בעיקר נפחי הגלישה -  נוכח העומס של המתקשרים ב"עידן" הקורונה.
 
לאחר הוראות סותרות המשרד חזר בו והחליט כי מערכת ניידות המספרים תמשיך לעבוד כסדרה ותישאר פתוחה.
 
קוןדם לכן הורה המשרד על סגירת המערכת בשל המשבר בענף התקשורת.
 
עהת מדובר בהטלת מגבלות ומעקב אחר ניודי המספרים בין חברות התקשורת. המגבלה המרכזית שנקבעה היא איסור של חברות הסלולר לבצע פעילויות מכר יזום. כלומר רק אם הלקוח מתקשר ומבקש להתנייד, ניתן לבצע ניידות מספרים.
 
במכתב שהוציא משרד התקשורת, הוא קובע כי בתקופה זו נדרש שבעלי רישיונות הסלולר יפנו את כל משאביהם ליציבות טכנולוגית של הרשתות ושמירה על רציפות תפקודית במתן שירות למנוייהם.
 
לדברי המשרד, ביצוע פעולות שיווקיות לצורך קליטת מנויים עלול לגרוע ממשאבי החברות הנדרשים בעת הזו למיקוד פעילותן באספקת שירות תקשורת באופן רציף הכולל, בין היתר, תפעול של הרשת, טיפול באירועים מתפתחים ומתן שירות ללקוח.
 
המשרד מציין עוד כי על-מנת להבטיח המשך מתן שירותים באופן תקין וסדיר, ובהמשך להחלטות נוספות שקיבל שר התקשורת דוד אמסלם בימים האחרונים, שתכליתן להקל על בעלי הרישיונות במיקוד המשימות שעליהם לבצע בעת הזו, ולאחר בחינת ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע, החליט שר התקשורת כי חברה סלולרית לא תבצע בעצמה או באמצעות מישהו אחר מטעמה (כלומר משווקים) כל פעולה שיווקית מול מנויים קיימים של מתחרים לשם ניוד מנוי.
 
המשרד קבע כי חברות הסלולר יתעדו כל בקשת ניידות שהגיעה ביוזמת המנוי, לרבות באמצעות הקלטת השיחה. תיעוד זה יימסר למשרד התקשורת ככל שיידרש.
 
עוד נקבע כי החברות יעבירו למשרד התקשורת, כחלק מהדיווח היומי המועבר לחדר השליטה של המשרד, דיווח יומי לעניין מספר המנויים שהתניידו אליהן, כולל שם החברה הננטשת. ההוראה המוזרה תקפה עד 6 באפריל השנה.