סוף סוף, התקדמות בפרויקט הסיבים האופטיים

יום ה', 21 בינואר 2021

 

אושר למעשה החוזה לכניסתה של HOT כשותפה (23.3%) במיזם הסיבים האופטיים, במקביל לסלקום. אתמול אישרה הממונה על התחרות מיכל הלפרין ללא תנאים את צעדה של HOT כשותפה ב?IBC, ועתה עובר המהלך לאישורו הסופי של משרד התקשורת.

חברת הכבלים התחייבה לשלם ל?IBC עבור רבע ממשקי הבית שיחוברו לתשתית האינטרנט בסיבים שלו, בין שהפכו ללקוחות החברה ובין שלא. 

לאחר כניסתה של HOT כשותפה ב?IBC היא תחזיק יחד עם סלקום וקרן תש”י ב?70% מהמיזם בחלקים שווים של כ?23.3% כל אחת, וחברת החשמל תמשיך להחזיק ב?30% הנותרים. תמורת המניות תשקיע HOT במיזם כ?170 מיליון שקל במזומן, שיופנו נטו להשקעה בפריסת הסיבים.

מול הסכם זה - בזק איימה לעכב את הסיבים, והמדינה החליטה לבחון את ההתקשרויות והתנאים מחדש.  רשות התחרות סוברת שהמיזוג עם HOT ידרבן את פריסת הסיבים של בזק

מיזם IBC אינו עובד ישירות מול משקי בית פרטיים אלא רק במודל השוק הסיטונאי, כלומר הוא מוכר לספקי אינטרנט את הזכות להשתמש בתשתית שלו כדי לחבר את משקי הבית. משמעות ההתחייבות של HOT היא שאם IBC יפרוס תשתית בבניין בן 100 דירות, חברת הכבלים תידרש לשלם לו מראש עבור 25 מדירות אלו, בין אם היא הצליחה לחבר אותם לשירותיה ובין אם לא.

מיזם IBC חתם על חוזה דומה עם סלקום כשזו נכנסה כשותפה במיזם ב?2019, אך סלקום התחייבה לרכוש רק 10% ממשקי הבית שיחוברו לתשתית הסיבים. צירוף שתי ההתחייבויות מייצר ל?IBC הכנסת עוגן קבועה עבור 35% ממשקי הבית שיחוברו פיזית לתשתית שלו, גם אם הם לא ישתמשו בחיבור לסיבים אלא יצרכו את האינטרנט מתשתית מתחרה.

ברשות התחרות טוענים עוד ש“תשתית הסיבים הרחבה שעתידה IBC לפרוש תתחרה בתשתית סיבים רחבה שעתידה בזק לפרוס ובתשתית סיבים מצומצמת יותר שצפויה להיפרס בהמשך בידי פרטנר".

.