המועסקים בישראל עובדים יותר שעות

יום ה', 18 בפברואר 2021

 

בישראל עובדים  הרבה יותר שעות עבודה  מאשר בארצות המפותחות המאוגדות בארגון ה-OECD.

סקר מרכזי במשרד העבודה בנושא נורמות העבודה ממחיש את הפערים בין החוק, נורמות העבודה בישראל וצרכי העובדים: כרבע מהמשיבים העידו כי הם עובדים לעיתים קרובות יותר מהמותר בחוק ו-38% העידו כי הם זקוקים לגמישות רבה יותר בשעות העבודה.
במחקר של משרד העבודה מצויין כי  מאפייני שוק העבודה בישראל השתנו משמעותית מאז קום המדינה. היעדר התאמה בחקיקה לשינויים שכאלה, עלול לפגוע במשק כולו, עובדים ומעסיקים כאחד. דוגמה לכך ניתן למצוא בחקיקה הקשורה לשעות העבודה: אפילו לפי החוק הרשמי שעות העבודה בישראל גבוהות מממוצע ה-OECD.
בישראל, ניתן להעסיק עובד עד 12 שעות ביום (כולל שעות נוספות) ולא יותר מ-58 שעות בשבוע (42 שעות רגילות ו-16 שעות נוספות). לעומת זאת, במדינות רבות בעולם,
 
מכסת השעות הנוספות מוגדרת על בסיס ממוצע תקופתי או מכסה תקופתית, המאפשרת גמישות בהתאם לדרישות ולביקושים.
 
בדנמרק ובאירלנד ניתן לעבוד מספר שעות נוספות גבוה יותר, כל עוד הממוצע לא יחרוג מ-48 שעות בשבוע בממוצע לאורך ארבעה חודשים.
 
"גמישות במסגרת שעות העבודה נדרשת על מנת לקיים משק פתוח ותחרותי, אך זה לא צורך של מעסיקים בלבד. גם העובדים מעוניינים בגמישות בשעות העבודה כדי לאזן בין דרישות העבודה למחויבויות אחרות ושעות פנאי", קובע הדו"ח.

ישראל  במקום השביעי מרמת שיא השעות העבודה לעובסד